"Allah poziva u Kucu mira i ukazuje na
Pravi put onome kome On hoce."
Sura Junus, 25. ajet

Islamska zajednica
Dubrovnik

Islamska zajednica u Dubrovniku se zalaže za očuvanje islamskog identiteta te izgradnju i
podržavanje muslimanske zajednice promovirajući sveobuhvatni islamski
način života zasnovan na Časnom Kur'anu i Sunnetu poslanika Muhammeda a.s.

Više

Nastava

Islamska zajednica u Dubrovniku je posvećena pružanju kvalitetnog islamskog obrazovanja u skladu s Kur’anom i sunnetom Poslanika Muhammeda a.s. za sve rastući broj učenika na području dubrovačko-neretvanske županije.

Školski kalendar Prvo polugodište Drugo polugodište
Prvi dan 09.09.2021 05.01.2022
Zadnji dan 28.12.2021 20.06.2022
Read More
0
Tradicija

Islamska zajednica u Dubrovniku je osnovana
1933. godine te kao takva djeluje
do današnjih dana.

0
Džemat

Na području Dubrovnika i okolice živi blizu tri tisuće muslimana.

0
Vjeronauka

Islamski vjeronauk na području dubrovačko-neretvanske županije pohađa više od 250 učenika.

Copyright © 2023 IZ Dubrovnik. Sva prava pridržana.